Vänd din Enhet till Stående Läge eller ändra storlek på Webbläsarfönstret.
Markens hållfasthet [bar] Marktryk [bar] Beslutsdiagram (giltig för35 cm djup) 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0
Ingen risk för markpackning i alven
Betydande risk för markpackning i alven - minska hjullasten eller ringtrycket
VARNING: Stor risk för markpackning i alven - undvik att köra på fältet
Ringtryck [bar] Hjullast [t] Marktryck (vid 35cm djup [bar]) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 1.5 1.75 2.0 2.25 1.25 1.0 0.75 0.5 0.25
Bindningstryck [cbar] Lerhalt [%] Hållfasthet (förkonsolideringstryck vid 35cm djup [bar]) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 1.25 1.0 0.5
Marktryck:
Hållfasthet:
Hjullast
kg

Ringtryck
bar

Lerhalt
%

Bindningstryck
cbar